Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Międzywydziałowe Koło Pomocy i Wsparcia

Chcesz się zajmować wolontariatem, ale nie wiesz gdzie?

Chcesz komuś pomóc, ale nie wiesz jak?

Zgłoś się do nas!

 

Zapraszamy do współpracy z Międzywydziałowym Kołem Pomocy i Wsparcia. Koło działa przy Pełnomocniku Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością.

Działalność koła obejmuje między innymi: promocję i organizację wolontariatu, prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej, udział w badaniach naukowych, organizowanie seminariów, konferencji, odczytów i szkoleń.

Nasze zainteresowania dotyczą upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz działań skierowanych przeciwko wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy!

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail:

mkpiw.ajd@gmail.com

lub telefonicznie:

Alicja Wielocka tel. 514 531 357