Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Stypendium specjalne

Student z niepełnosprawnością ma prawo ubiegać się o przyznanie stypendium specjalnego. Jego wysokość jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. Przy rozpatrywaniu wniosku nie bierze się pod uwagę kryterium dochodowego.Poniżej znajduje się wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnością (wersja do pobrania).