Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Programy PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością oraz na ich zatrudnianie. Wśród realizowanych programów są takie, z których mogą skorzystać osoby uczące się.

Więcej informacji na temat obecnie realizowanych programów na stronie:

http://www.pfron.org.pl/portal/pl/272/976/Spis_programow_realizowanych_obecnie.html

 

Dane teleadresowe Śląskiego Oddziału PFRON

Pl. Grunwaldzki 8-10/8,
40-950 Katowice
tel.: 032 203 68 35; 032 786 96 02; fax: 032 786 96 02
e-mail: katowice@pfron.org.pl